ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/3/2017 - 30/4/2017 & 1/10/2017 - 31/12/2017

Δευτέρα-Σάββατο Κυριακή
Λιμάνι Αναχωρήσεις Λιμάνι Αναχωρήσεις

 

Νυδρί 07:00 Νυδρί 09:00
Βαθύ 07:35 Βαθύ 09:35
Σπήλια 07:50 Νυδρί 16:00
Νυδρί 13:30 Σπήλια 16:30
Βαθύ 14:05 - -
Νυδρί 16:00 - -
Σπήλια 16:30 - -

 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/5/2017-31/5/2017 & 11/9/2017-30/9/2017

Δευτέρα-Κυριακή
Λιμάνι Αναχωρήσεις

 

Νυδρί 07:00
Βαθύ 07:35
Σπήλια 07:50
Νυδρί 12:15
Βαθύ 12:50
Νυδρί 14:00
Σπηλιά 14:30
Νυδρί 17:00
Σπηλιά 17:30

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/6/2017-30/6/2017

Δευτέρα-Κυριακή
Λιμάνι Αναχωρήσεις

 

Νυδρί 07:00
Βαθύ 07:35
Σπήλια 07:50
Νυδρί 12:15
Βαθύ 12:50
Νυδρί 14:00
Σπήλια 14:30
Νυδρί 18:00
Σπήλια 18:30

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/7/2017-10/9/2017

Δευτέρα-Κυριακή
Λιμάνι Αναχωρήσεις

 

Νυδρί 07:00
Βαθύ 07:35
Σπήλια 07:50
Νυδρί 12:15
Σπήλια 12:45
Βαθύ 13:00
Νυδρί 14:00
Σπήλια 14:30
Νυδρί 19:00
Σπήλια 19:30

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/7/2017-10/9/2017

Δευτέρα-Κυριακη
Λιμάνι Αναχωρήσεις

 

Νυδρί Δεν εκτελείται
Φισκάρδο Δεν εκτελείται

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/7/2017-10/9/2017

Δευτέρα-Κυριακή
Λιμάνι Αναχωρήσεις

 

Νυδρί 08:30
Φρίκες 10:10
Νυδρί 15:15 Εκτός Τρίτης & Τετάρτης
Φρίκες 17:00 Εκτός Τρίτης & Τετάρτης

 

Φωτογραφίες

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΝΥΔΡΙ: Borsalino Travel 26450 - 92528
6972 50 98 66

ΙΘΑΚΗ: Polyctror Tours 26740 - 33120